• Suomi
  • English

Datan käsittely ja analysoiminen samalla tavalla ja samoin periaattein vaatii vielä työtä

Metadata eli kuvailutieto datasta on tärkeää määritellä täsmälleen samalla tavalla kaikissa tutkimuslaitoksissa ja laboratorioissa ympäri maailmaa. Muutoin datasta ei saada maksimaalista hyötyä tutkimuksessa, koska sitä ei voida yhdistää muualla tuotettuun dataan. Datan käsittely ja analysoiminen samalla tavalla ja samoin periaattein vaatii vielä työtä.

GA4GH (Global Alliance for Genomics and Health) on kansainvälinen vuonna 2013 perustettu allianssi, jossa on mukana yli 500 bioalan, terveydenhuollon ja IT-alan organisaatiota tavoitteenaan luoda standardeja tutkimuskäyttöön jaettavalle datalle. ELIXIR ja GA4GH päättivät aloittaa marraskuussa 2017 yhteistyön. Sopimus liittyy -projektiin, jonka tarkoituksena on saada datastandardit käyttöön kliinisessä potilastyössä vuoteen 2022 mennessä.

Aarno Palotie Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM) toivoo, että myös Suomeen syntyvä uusi genomidataan ja rekisteritiedon toisiokäyttöön liittyvä lainsäädäntö nopeuttaa lupaprosesseja ja selkeyttää datankäyttöön liittyviä säädöksiä. Lue lisää artikkelista.