• Suomi
  • English

ELIXIR esittelee uudessa julkaisussaan neljä tiedealaa, jotka hyödyntävät sen palveluja

ELIXIR esittelee uudessa raportissaan sen infrastuktuurin tarjoamia mahdollisuuksia eri tieteenaloille. ELIXIR Compute Platform:A Technical Services Roadmap for Life Science Research in Europe on helppotajuinen julkaisu, jossa kerrotaan, miten neljän eri tieteenalaa hyödyntää ELIXIRin palveluja.  Metagenomiikassa selvitetään tietyn elinympäristön geenistöä, tässä tapauksessa meriympäristön. ELIXIRin palveluista on hyötyä mm. bakteerien tutkimisessa. Vilja- ja metsäkasvien genomi- ja fenotyyppidatan integroiminen edistää kasvisairauksien tutkimista. Harvinaisten geneettisten sairauksien tutkimiseksi ELIXIR rakentaa data-arkiston ja työkaluja datan analysoimiseksi. Neljäs alue liittyy diagnostiikkaan: ELIXIR rakentaa turvallisia data-analyysialustoja, jotka hyödyntävät biopankkeja diagnostiikan parantamiseksi.

Lisätietoja:

https://www.elixir-europe.org/platforms/compute