• Suomi
  • English

Suomalaisia tutkimuksia esitelty uudessa julkaisussa

Biotieteellinen tutkimus on varsin monipuolista. Tavoitteena on esimerkiksi arvioida ympäristön tilaa ja terveysvaikutuksia tarkastelemalla mikrobeja, jalostaa ruokakasveja paremmin kuivuutta sietäviksi viljelykasveiksi ilmastonmuutoksen kriisien lievittämiseksi, tai kehittää lääkeaineita tauteihin, joihin ei tällä hetkellä tunneta hoitokeinoja. Näihin tarkoituksiin tarvitaan tietolähteiden uudenlaista yhdistämistä ja analysointia.

Ala on muuttunut data- ja laskentaintensiiviseksi. Elävästä luonnosta tuotetun datan analyysi tarvitsee koko ajan kehittyneempiä ohjelmistoja ja niiden yhdistelmiä. Lisäksi tutkijat tarvitsevat palveluita ja resursseja datan tallentamiseen ja sen kuvailuun jatkokäyttöä varten. Muun muassa tämän vuoksi vuonna 2013 Euroopassa aloitettiin biotieteiden infrastruktuurin (ELIXIR) rakentaminen. Rakentaminen tapahtuu linkittämällä ELIXIR-infrastruktuurin jäsenvaltioiden bioalan toimijat palveluihin, joita tarjoavat johtavat bioinformatiikan osakeskukset kuten EMBL-EBI (European Molecular Biology Laboratory). ELIXIR liittää osakeskukset yhdeksi organisaatioksi. ELIXIR turvaa biolääketieteen tutkijoiden pääsyn biologisen datan tietokantoihin ja sen käsittelyyn tarvittaviin laskentaresursseihin, ohjelmistoihin ja niiden käytön koulutukseen.

Geenien, niiden ilmentävien proteiinien ja kokonaisten solujen toiminnan selvittäminen on valtava urakka, joka ei onnistu ilman yhteistyötä. ELIXIR-infrastruktuuriin on liittynyt lähes 200 tutkimusorganisaatiota ja vaikuttaa yli puolen miljoonan tutkijan työhön Euroopan maissa, joita on infrastruktuurissa mukana 21. Suomi liittyi mukaan ensimmäisten maiden joukossa.

”Korkeatasoinen tutkimus edellyttää huipputason infrastruktuuripalveluita, joita harva maa pystyy tarjoamaan yksin. Kansainvälisen yhteistyön avulla saadaan maailmanluokan palvelut suomalaisten tutkijoiden ja muiden toimijoiden ulottuville. ELIXIR-infrastruktuurin tarjoamat monitieteiset palvelut vastaavat tutkimuksessa jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen säilyttää, ylläpitää ja analysoida tutkimusaineistoja”, toteaa johtava tiedeasiantuntija Merja Särkioja Suomen Akatemiasta.

Suomen ELIXIR on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Suomalaisia biotieteen tutkimushankkeita on nyt koottu omaksi julkaisuksi. Julkaisussa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa hyödynnetään uusia bioinformatiikan menetelmiä, oli sitten kyse lääkeainesuunnittelusta, lääkkeiden oikeasta annostelusta, kasvinjalostuksesta tai suomalaisesta tautiperimästä.

Lue julkaisu (Finnish User Cases) täältä:

http://www.elixir-finland.org/suomalaisia-tutkimuksia/