• Suomi
  • English

Hiiret ovat ihmisen sairauksien tutkimiselle hyvä apu

Hiiret ovat ihmisen sairauksien tutkimiselle hyvä apu, sillä hiiren ja ihmisen genomi on noin 80 prosenttisesti samankaltainen.
Hiirikannoista voidaan siksi luoda ihmisen geneettisten tautien malleja, ja näitä malleja voidaan käyttää tautien syntymekanismien
tutkimuksessa ja lääkeainesuunnittelussa.

Dosentti Reetta Hinttala on Biocenter Oulun Transgeeniyksikön koordinaattori. Yksikkö on osa eurooppalaista INFRAFRONTIER-
infrastruktuuria. IINFAFRONTIER tarjoaa tutkijoille maailmanlaajuisesti pääsyn hiirimalleihin, jotka liittyvät geeniperimän ja
sairauksien tutkimiseen.

Reetta Hinttala tutkii Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan PEDEGO-tutkimusyksikössä hiirimallien avulla mm. harvinaisia
perinnöllisiä sairauksia. Hiirimallit auttavat tunnistamaan tautia aiheuttavat geenit. ”Hiirimallit ovat olennainen osa geenitutkimusta. Niiden avulla pystytään selvittämään organismin tasolla tautigeeniä ja tautimekanismeja. Malli tuo perustietoa siitä, miten tauti etenee. Tutkimalla eri ikäisiä hiiriä saadaan tietoa, mitä eri kudoksissa
tapahtuu taudin eri vaiheissa.”

Lue lisää artikkelista