Elixir logo

PALVELUT

Datan kerääminen, päivittäminen, tallentaminen, arkistointi, yhdistäminen ja käyttäminen on valtavan suuri tehtävä. Se on niin vaikea tehtävä, että yksittäinen organisaatio tai valtio ei siitä suoriudu. Onnistuminen edellyttää maat ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. ELIXIR rakennetaan siten, että Cambridgen keskuspaikkaa (ELIXIR Hub) tukevat ympäri Eurooppaa sijaitsevat keskukset. Elixir Hubin toiminnasta vastaa EMBL-EBI (European Bioinformatics Institute).

Suomen Biomedinfra on yksi ELIXIRin keskuksista (ELIXIR Node). ELIXIRin Suomen keskus tarjoaa Biomedinfran keskitetyn hakupalvelun  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja sairaanhoitopiirien suomalaisen populaation geenidatan palveluihin. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy huolehtii Biomedinfran tietoteknisestä toiminnasta. CSC tarjoaa tehokkaita laskentaresursseja ja datapalveluja. Dataa siirtyy nopeasti CSC:n ylläpitämän Funet-verkon kautta.

Tieteellinen painopiste on lääketieteellinen bioinformatiikka. Hankkeen aikana rakennetaan biopankkipalveluja ja diagnostiikan työkaluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutti digitoivat datakokoelmat ja rekisterit, jotka saadaan käytettäväksi Suomen bbmri.fi:n (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) kautta.

Biolääketieteen organisaatiot pääsevät hyötymään kansallisen ELIXIR-keskuksen palveluista pilvipohjaisten palvelujen kautta. Organisaatio voi liittää omia laitteitaan  (kuten mikroskoopit) verkon yli CSC:n pilvipalvelun virtuaalikoneisiin. Laskentakapasiteetin lisäksi saatavilla on tallennustilaa. CSC:n asiantuntijat tekevät yhteistyötä biolääketieteen organisaatioiden IT-tukihenkilöiden kanssa, jotta palvelu näkyy loppukäyttäjälle saumattomana ja toimivana kokonaisuutena. Loppukäyttäjä pääsee ELIXIRin Suomen keskuksen kautta moniin palveluihin, myös ELIXIRin tarjoamiin kansainvälisiin biolääketieteellisiin dataresursseihin.

CSC
Elixir europe
Biomedinfra