Elixir logo

Pilvipalvelut biolääketieteelle: virtuaalikoneita asiakkaan verkkoon

CSC antaa datan käsittelylle tarvittavat laskentaresurssit pilvipohjaisen käyttöliittymän avulla. CSC:n pilvipalvelu on organisaation paikallisen laskenta- ja tallennuspalvelun jatke. Uusi rajapinta auttaa eri tutkimuslaitosten IT-henkilöitä räätälöimään laskenta- ja tallennuspalvelut omalle organisaatiolle sopiviksi. Palvelu koteloi monimutkaiset ohjelmistoympäristöt toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin yksittäisen laboratorion ohjelmistot toimivat sujuvasti CSC:n laskentaklusterissa. Näin CSC:n keskitetyt resurssit tulevat osaksi paikallista organisaatiota. Palvelu tukee hyvää tietoturvaa ja luotettavaa tunnistautumista.

Kun tietoverkko on konfiguroitu CSC:n kanssa, paikallisen organisaation IT-asiantuntijat voivat lisätä tai poistaa näitä virtuaalisia laskentasolmuja ja datan tallennuskapasiteettia, mutta ne näyttäytyvät loppukäyttäjälle normaaleina ja paikallisina resursseina. Organisaatio voi käyttää mitä käyttöjärjestelmää tai ohjelmistoa tahansa.

Palveluihin pääsee myös yksittäistä valopolkuyhteyttä pitkin. Nopea 10Gbit/s tietoliikenneyhteys on rakennettu CSC:n ja Meilahden kampuksen ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin välille. Yhteys mahdollistaa biopankeista saadun geenitiedon nopean analysoimisen ja hyödyntämisen. Valopolku on osa CSC:n ylläpitämää, Suomen korkeakouluja ja tutkimusta palvelevaa Funet-verkkoa. Vastaavaa palveluiden jakelureittiä voidaan tarjota tulevaisuudessa myös muille toimijoille ja tiedealoille.

Suomen ELIXIR-keskus tukee kirjautumista ja käyttöoikeuksien hallintaa HAKA-järjestelmän kautta, joka on federoitu autentikointipalvelu. HAKA-järjestelmää käytetään REMS-palvelussa, joka on käyttöoikeuksien hallintarajapinta.  CSC:n kehittämällä REMS-työkalulla tietoaineistojen haltijat voivat helpottaa aineistojen käyttöönottoa. ELIXIRin kautta työkalua voidaan käyttää Euroopassa biolääketieteen aineistoihin. REMSiä voidaan käyttää myös muilla tieteenaloilla, kuten yhteiskuntatieteissä ja kielitutkimuksessa.

HAKA on Suomen korkeakoulujen ja CSC:n kehittämä käyttäjätunnistusjärjestelmä. Vaikka palvelu sijaitsisi toisen organisaation palvelimella, voidaan käyttää oman kotikorkeakoulunsa käyttäjätunnusta ja salasanaa kirjautuessaan palveluun. Pohjoismaisella tasolla käytössä on Kalmar-järjestelmä ja muualla Euroopassa eduGain.

http://www.elixir-europe.fi/wp-content/uploads/2013/11/REMS-leaflet.pdf

www.csc.fi/rems

http://www.csc.fi/hallinto/haka

https://www.kalmar2.org/

http://www.edugain.org

CSC
Elixir europe
Biomedinfra