• Suomi
  • English

Sairauden, ruokavalion tai lääkityksen aiheuttamia muutoksia aineenvaihdunnassa voidaan seurata ja ymmärtää metabolomiikan avulla

Aineenvaihdunnan eli metabolian aikana syntyy ja hajoaa molekyylejä, joilla osalla on vaikutus myös terveyteen. Molekyylien pitoisuuksia mitataan verestä, virtsasta ja kudosnäytteistä. Metabolomiikan avulla saadaan selville biomarkkereita, jotka voivat kertoa elintavoista, ruokavaliosta, sairauksista sekä lääkityksen ja muiden vierasaineiden vaikutuksista.

”Metabolomiikka mahdollistaa aineenvaihdunnallisten ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun. Näin saadaan erittäin laaja kuva esimerkiksi elimistön biokemiallisesta tilasta,” sanoo professori Seppo Auriola Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta. Auriola on myös Kuopion LC-MS Metabolomiikkakeskuksen johtaja. Keskus on osa Suomen Biokeskuksen infrastruktuuriverkostoa.

Koska metabolomiikan mittausmenetelmät tehostuvat, saadaan parempaa mittausdataa esimerkiksi ihmisten elintapojen ja ympäristön vaikutuksesta terveyteen. Ruokavalio on yksi merkittävimmistä ulkoisista tekijöistä, jotka vaikuttavat aineenvaihduntaan.

”Voimme tutkia, vaikuttaako elintapojen muuttaminen terveellisemmäksi myös metaboliittien tasoihin. Tämä olisi osoitus siitä, että elimistö voi paremmin. Metabolomiikan avulla voidaan myös etsiä sairauksien biomarkkereita varhaisessa vaiheessa ennen sairauksien puhkeamista.” sanoo Auriola.

Laskentatehoa tarvitaan suuren datamäärän käsittelyyn. Massaspektrometriassa tutkittavat aineenvaihduntatuotteet ensin ionisoidaan. Ionisoituneet molekyylit erotellaan toisistaan niiden massan ja varauksen suhdeluvun avulla.
Molekyyliluonteiden tunnistaminen on farmasian laitoksen laboratorionjohtaja Marko Lehtosen mukaan metabolomiikan viimeinen vaihe, jossa pyritään aukottomasti tunnistamaan tilastollisesti merkittävästi eroava metaboliitti kahden tai useamman tutkittavan ryhmän välillä. Lehtonen haluaisi mallin, jossa laboratorion ja tutkimusten data olisi koneoppimisen pohjana.

Lue lisää artikkelista