• Suomi
  • English

Suomalaisia tutkimuksia

Ensimmäinen sarja artikkeleita suomalaisista tutkimuksista koottu kirjaksi

 

ELIXIR, eurooppalainen biotieiden infrastruktuuri, on sitoutunut järjestämään ja ylläpitämään biotieteistä tuotettua dataa mahdollistaakseen sen tulkinnan. ELIXIR mahdollistaa esimerkiksi ihmisdatan tietoturvallisen käsittelyn uusimpien IT-alan innovaatioiden avulla estääkseen datan laittoman käytön. ELIXIR-infrastruktuurissa on 22 jäsentä, 21 jäsenmaata sekä EMBL – Euroopan molekyylibiologian laboratorio. ELIXIR kattaa lähes 200 organisaatiota, jotka muodostavat uskottujen osapuolten federaation. Vuoden 2017 alussa, ELIXIR-infrastruktuurin avulla, 21 000 tieteellistä artikkelia oli julkiastu ja 8 500 patenttia myönnetty. Patentteja myönnettiin rokotteisiin, biomarkkereihin, entsyymeihn ja Ebola-viruksen ehkäisemiseen.

Lataa kirja, joka esittelee suomalaisia ELIXIR-infrastuktuuriin liittyviä tutkimushankkeita vuosilta 2014-2018. ELIXIR-infrastuktuurin Suomen solmupisteestä vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Vuonna 2018, ELIXIR Suomi tuki yli 300 bioalan tieteellistä projektia, monet niistä julkisrahoitteisia.