• Suomi
  • English

Tietokannat lääkeainesuunnittelun apuna

Useimmat lääkeaineet vaikuttavat elimistössä sitoutumalla viestimolekyylien, kuten hermoston välittäjäaineiden ja hormonien, reseptoreihin. Reseptorit ovat solun erikoistuneita proteiineja, jotka käynnistävät siihen kytkeytyvät solun signaalinvälitysmekanismit. Lääkeaineiden suunnittelun lähtökohtana on rakentaa pieniä synteettisiä molekyylejä, jotka vaikuttavat valikoivasti juuri haluttuihin proteiineihin. Tähän asti on riittänyt, jos on löydetty yksi sairauteen vaikuttava proteiini ja jokin siihen kohtuullisesti tehoavalääkeaine. Nyt proteiinien ja lääkemolekyylien koko arsenaalia pystytään seulomaan ja valitsemaan parhaat ehdokkaat johtuen molekyylibiologian, tietokoneiden laskentatehon ja tietokantojen edistymisestä. Lue lisää artikkelista