• Suomi
  • English

CSC CLOUD

CSC:n pilvilaskenta-alustat tarjoavat joustavaa ja käyttäjäystävällistä suurteholaskentaa Infrastructure as a Service (IaaS) –periaatteella. Palveluiden avulla voit hallinnoida IT-infrastruktuuriasi joustavasti ja automatisoidusti. Voit perustaa ja hallinnoida virtuaalikoneita, ottaa käyttöön tallennustilaa, ja luoda tarvitsemiasi verkkoympäristöjä.

Lue lisää palvelustamme: https://research.csc.fi/cloud-computing.

CSC antaa datan käsittelylle tarvittavat laskentaresurssit pilvipohjaisen käyttöliittymän avulla. CSC:n pilvipalvelu (CSC Cloud IaaS) tarjoaa virtualisoidun laskentaklusterin ja tallennuskapasiteetin. Nämä virtualisoidut resurssit voidaan liittää osaksi paikallista laskentaympäristöä (virtuaalinen solmupiste).

CSC Cloud on organisaation paikallisen laskenta- ja tallennuspalvelun jatke. Uusi rajapinta auttaa eri tutkimuslaitosten IT-henkilöitä räätälöimään laskenta- ja tallennuspalvelut omalle organisaatiolle sopiviksi. Palvelu koteloi monimutkaiset ohjelmistoympäristöt toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin yksittäisen laboratorion ohjelmistot toimivat sujuvasti CSC:n laskentaklusterissa. Näin CSC:n keskitetyt resurssit tulevat osaksi paikallista organisaatiota. Palvelu tukee hyvää tietoturvaa ja luotettavaa tunnistautumista.

Kun tietoverkko on konfiguroitu CSC:n kanssa, paikallisen organisaation IT-asiantuntijat voivat lisätä tai poistaa näitä virtuaalisia laskentasolmuja ja datan tallennuskapasiteettia, mutta ne näyttäytyvät loppukäyttäjälle normaaleina ja paikallisina resursseina. Organisaatio voi käyttää mitä käyttöjärjestelmää tai ohjelmistoa tahansa.

Palveluihin pääsee myös yksittäistä valopolkuyhteyttä pitkin. Nopea 10Gbit/s tietoliikenneyhteys on rakennettu CSC:n ja Meilahden kampuksen ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin välille. Yhteys mahdollistaa biopankeista saadun geenitiedon nopean analysoimisen ja hyödyntämisen. Valopolku on osa CSC:n ylläpitämää, Suomen korkeakouluja ja tutkimusta palvelevaa Funet-verkkoa. Vastaavaa palveluiden jakelureittiä voidaan tarjota tulevaisuudessa myös muille toimijoille ja tiedealoille.

Virtuaalikoneita, jotka sisältävät ohjelmistot, ylläpidetään paikallisissa organisaatioissa. Organisaatioiden IT-ylläpitäjät hallitsevat virtuaalikoneitaan, asentavat niihin haluamansa ohjelmistoympäristön sekä liittävät ne haluamallaan tavalla osaksi organisaationsa omaa IT-ympäristöä. Virtuaalikoneissa voi esimerkiksi olla erilaisia työkaluja näytteiden digitoimiseen ja näistä syntyvien aineistojen analyysiin.

Virtuaalikoneilla voi olla myös pääsy yksityiseen NFS-tallennustilaan. CSC:llä sijaitseva laitteisto on kytketty yhteen nopealla lähiverkolla.

https://research.csc.fi/cloud-computing

Kaikki ELIXIR Euroopan tarjoamat pilvipalvelut:

https://www.elixir-europe.org/services/compute