• Suomi
  • English

ELIXIR AAI

Suomen ELIXIR-keskuksen palvelut ovat saatavilla luotettavan tunnistautumisen kautta. ELIXIR AAI (Authorisation and Identification Infrastructure) on palvelu, jonka kautta tutkijat tunnistautuvat ja saavat käyttöluvan eri ELIXIR-keskusten palveluihin. Tutkijat pääsevät yhdellä käyttäjätunnuksella ja yhdellä sisäänkirjoituksella kaikkiin ELIXIR-palveluihin, jotka heille on myönnetty.  ELXIR AAI-palvelun tuottavat Suomen ja Tsekin ELIXIR-keskukset. Euroopan tason yhteisestä tunnistautumisratkaisu on kytketty tietoturvalliseen datan jakeluun.

REMS- käyttäjähallintaohjelma on osa tätä palvelua. Suomen ELIXIR-keskus tukee tutkijan tunnistautumista ja hänen käyttöoikeuksiensa hallintaa osana Eurooppalaista käyttäjähallintoa. ELIXIR palveluihin voi tunnistautua Suomessa Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisen käyttäjätunnistusjärjestelmän HAKA:n avulla. Tutkimusaineistojen käyttöluvat integroituvat tunnistautumisen yhteydessä osaksi datan analyysipalvelua. Käyttöluvat myöntänyt organisaatio on myöntänyt ne tutkijalle ELIXIR Suomen rahoittaman REMS järjestelmän avulla.  ELIXIRin kautta tätä työkalua voidaan käyttää myös Euroopassa biolääketieteen aineistoihin. REMSiä käytetään myös muilla tieteenaloilla, kuten yhteiskuntatieteissä ja kielitutkimuksessa.

Haka on Suomen korkeakoulujen ja CSC:n kehittämä käyttäjätunnistusjärjestelmä. Vaikka palvelu sijaitsisi toisen organisaation palvelimella, voidaan käyttää oman kotikorkeakoulunsa käyttäjätunnusta ja salasanaa kirjautuessaan palveluun. Haka kytkeytyy myös kansainväliseen eduGAIN-käyttäjätunnistukseen.

ELIXIR AAI- palvelua vetävät Mikael Linden (ELIXIR Finland) ja Michal Prochazka (ELIXIR Czech Republic). Yhteystiedot: aai-contact@elixir-europe.org.

https://www.elixir-europe.org/services/compute/aai

http://www.edugain.org