• Suomi
  • English

ELIXIR

ELIXIR on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka kokoaa yhteen euroopanlaajuisesti bio- ja terveystieteiden resursseja, kuten aineistotietokantoja, ohjelmistotyökaluja, koulutusmateriaaleja, pilvitallennuskapasiteettia ja tieteellistä suurteholaskentaa. Tavoitteena on muodostaa yksi yhteinen, eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, jonka ansiosta bio- ja terveystieteiden tutkijat voivat aiempaa helpommin löytää, analysoida ja jakaa aineistojaan ja tietotaitoaan sekä toteuttaa alan parhaita käytäntöjä. Tämä auttaa tutkijoita hyödyntämään valtavaa määrää bio- ja terveystieteissä tuotettua dataa, mikä puolestaan auttaa meitä kehittämään tietämystämme elävistä organismeista. ELIXIR koostuu 22:sta jäsenmaasta ja yli 200:ta tutkimusorganisaatiosta, ja infrastruktuurin toiminta nojaa viisivuotiskausittain tieteellisessä ohjelmassa asetettaviin strategisiin. Infrastruktuurin työtä koordinoi ELIXIR Hub Hinxtonissa, Iso-Britannian Cambridgessa. ELIXIR-jäsenmaissa kansalliset organisaatiot muodostavat ELIXIR-osakeskukset. Suomessa kansallisen ELIXIR Suomen toiminnasta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

ELIXIR Suomi

ELIXIR Suomi on kansallisesti merkittävä bio- ja terveystieteiden tutkimusinfrastruktuuri ja osa Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuristrategiaa. ELIXIR-verkostossa ELIXIR Suomi toimii yhtenä kansallisena osakeskuksena, ja kehittää yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa eurooppalaisia bio- ja terveystieteiden tutkimusinfrastruktuuripalveluita. ELIXIR Suomen toiminnasta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Bio- ja terveystieteellisen tutkimuksen muuttuessa jatkuvasti data- ja laskentaintensiivisemmäksi, tutkijat tarvitsevat yhä kehittyneempiä ohjelmistoja datan analysoimiseen, turvallisempia käyttöalustoja aineistojen käsittelyyn, lisääntyvää pilvipalvelukapasiteettia tutkimus- ja vertailuaineistojen tallentamiseen sekä tutkimusaineistojen käyttöoikeuksien hallintaa turvallisen tutkimustyön takaamiseksi. ELIXIR Suomen avulla Suomi linkittyy nopeilla tietoliikenneyhteyksillä muihin eurooppalaisiin biotieteiden keskuksiin. Kauttamme suomalaiset bio- ja terveystieteiden tutkijat pääsevät käsiksi erittäin suuriin biologisen tiedon tutkimusaineistoihin ja saavat käyttöönsä tehokasta laskentakapasiteettia, ohjelmistotyökaluja, datan tallennuspalveluja sekä tarvittavaa koulutusta palveluiden käyttöön.

Lue lisää ELIXIR-verkostosta täältä: https://elixir-europe.org/about-us

Lue lisää palveluistamme täältä: https://www.elixir-finland.org/palvelut

Lue lisää käyttötapauksistamme täältä: https://www.elixir-finland.org/julkaisut-ja-raportit

ELIXIR Suomen yhteystiedot:

Asiakaspalvelu:
Arkisin klo 8.30-16.00
(09) 457 2821
asiakaspalvelu@csc.fi

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
PL 405
02101 Espoo

Käyntiosoite:
Life Science Center Keilaniemi
Keilaranta 14, Espoo