• Suomi
  • English

Palvelut

ELIXIR Suomi on osa eurooppalaista bio- ja terveystieteiden tutkimusinfrastruktuuriverkosto ELIXIRiä ja kauttamme suomalaiset bio- ja terveystieteiden tutkijat pääsevät käyttämään sekä Euroopassa että Suomessa tuotettuja ELIXIR-tutkimusinfrastruktuuripalveluja.

ELIXIR-verkoston palvelut

ELIXIR-kumppanimme tarjoavat monipuolisia laskenta-, data-, ohjelmisto- ja koulutuspalveluita kaikkien eurooppalaisten bio- ja terveystieteiden tutkijoiden käyttöön ELIXIR-verkoston kautta.

Lue lisää eurooppalaisten kumppaniemme tuottamista palveluista täältä: https://elixir-europe.org/services.


ELIXIRin Suomen keskuksen tarjoamat palvelut

Osana ELIXIR-verkostoa ELIXIR Suomi tarjoaa eurooppalaisille bio- ja terveysalan tutkijoille tutkimusinfrastruktuuripalveluita, jotka keskittyvät tunnistautumiseen, laskentaan ja koulutukseen. ELIXIR Suomen palvelut tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Palveluiden lisäksi ELIXIR Suomen ja yhteistyökumppaniemme kautta on saatavissa laajasti erilaisia data-arkistoja. Lisätietoja data-arkistoista löydät täältä: https://www.elixir-finland.org/data-arkistot.

ELIXIR AAI (Authentication and Authorisation Infrastructure) – Tunnistautuminen ja valtuutus

ELIXIR Suomen palvelut ovat saatavilla luotettavan tunnistautumisen kautta. Palvelun avulla tutkijat pääsevät yhdellä käyttäjätunnuksella ja sisäänkirjautumisella kaikkiin ELIXIR-palveluihin, joiden käyttöoikeus heille on myönnetty. Se antaa myös palveluntarjoajille mahdollisuuden yksittäisten käyttäjien ja tutkimusryhmien- tai projektien käyttöoikeuksien hallintaan. Palvelu on kytketty tietoturvalliseen datan jakeluun. ELXIR AAI-palvelun tuottavat Suomen ja Tsekin ELIXIR-keskukset.

Lue lisää palvelustamme: https://www.elixir-finland.org/elixir-aai/


REMS – Sähköisten tutkimusaineistojen ja –resurssien hallinta

ELIXIR Suomen kehittämä REMS (Resource Entitlement Management System) on sähköinen bioinformatiikan tutkimusaineistojen ja -resurssien käyttövaltuuksien hallinnan väline. Aineiston käyttölupaa hakevat tutkijat kirjautuvat järjestelmään kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla, täyttävät aineiston sähköisen käyttölupahakemuksen ja sitoutuvat aineiston käyttöehtoihin. REMS-väline kierrättää käyttölupahakemuksen hyväksyttäväksi aineiston omistajalle. Lisäksi REMS tuottaa tarvittavat raportit hakemuksista ja myönnetyistä käyttöoikeuksista.

Lue lisää palvelustamme: https://www.elixir-finland.org/aai-rems/

SISu-datalähteet

eSISu-projekti (e-Infrastructure for Sequencing Initiative Suomi) taltioi tietoturvallisesti suomalaisen geneettisen perimän yksityiskohdat eli geenivariaatiot.

https://www.elixir-finland.org/sisu/

CSC Cloud

CSC:n pilvilaskenta-alustat tarjoavat joustavaa ja käyttäjäystävällistä suurteholaskentaa Infrastructure as a Service (IaaS) –periaatteella. Palveluiden avulla voit hallinnoida IT-infrastruktuuriasi joustavasti ja automatisoidusti. Voit perustaa ja hallinnoida virtuaalikoneita, ottaa käyttöön tallennustilaa, ja luoda tarvitsemiasi verkkoympäristöjä.

Lue lisää palvelustamme: https://research.csc.fi/cloud-computing.


Chipster – data-analytiikka

Chipster on käyttäjäystävällinen analyysiohjelmisto suurikapasiteettiselle (high-throughput) datalle, kuten yksittäisen solun RNA-sekvensoinnille. Chipster-alusta sisältää yli 400 analysointityökaluja ja laajan kokoelman referenssidataa. Käyttäjät voivat tallentaa ja jakaa automaattisia analyysiputkia, sekä visualisoida dataa interaktiivisesti.

Lue lisää palvelustamme: https://chipster.csc.fi

Koulutus

Datan tehokas hyödyntäminen edellyttää tietokantoihin ja ohjelmistoihin liittyvää osaamista. ELIXIR Suomen palveluista vastaava CSC järjestää monipuolisia bioinformatiikan kursseja, joilla CSC:n asiantuntijat opastavat tietokantojen, ohjelmistojen ja pilvipalvelujen käytössä sekä neuvovat erilaisten laskentamenetelmien ja niihin liittyvien ohjelmien käytössä ja kehittämisessä.

Lue lisää koulutuspalveluistamme: https://www.elixir-finland.org/koulutus-2/