• Suomi
  • English

Yhteistyökumppanit

Jokainen ELIXIRin jäsenmaa toimii osakeskuksena. Osakeskus on jäsenmaan sisällä toimivien organisaatioiden verkosto. Osakeskusta johtaa organisaatio, joka koordinoi paikallisia ELIXIR-toimintoja. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus isännöi ja operoi ELIXIRiin kuuluvia resursseja ja palveluita, kuten yleiseurooppalaista ELIXIR-identiteetti- ja pääsyinfrastruktuuria. ELIXIR Suomen palveluita kehitetään osana eurooppalaista e-infrastruktuuria (esim. EuroHPC/LUMI, GAIA-X, EOSC, GEANT, NeIC).


Kansallinen yhteistyö

ELIXIR Suomi lisää valmiuksia tehdä terveys- ja biotieteiden alan tutkimusta. Yhdistämme ELIXIRin biopankkien datanhallintaan ja koulutukseen sekä valtakunnalliseen bioinformatiikkaverkostoon (https://www.biocenter.fi/) Suomessa. Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB kehittää Suomen terveys- ja biolääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä tuomalla Suomen biopankkien ja niiden taustaorganisaatioiden tietovarannot tutkijoiden saataville. ELIXIR Suomi on vuodesta 2012 lähtien tehnyt aktiivista yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston/Suomen molekyylilääketieteeninstituutti (FIMM) kanssa, joka operoi BBMRI– ja EATRIS osakeskuksia.

Tieteen ja tutkijoiden sivusto Fingenious.fi on valittu STM:n ja THL:n toimesta Suomen yhteiseksi brändiksi biolääketieteellisen tutkimuksen lisäämiseksi maassamme erityisesti toisiolain alla tapahtuvassa tutkimustoiminnassa.

CSC on solminut puitesopimuksen kaikkien suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.


Tieteellinen ja koulutuksellinen merkitys

CSC:n tutkimuspalveluiden kehitys edistää ELIXIR Suomen strategiaa. On tärkeää varmistaa Suomen datainfrastruktuurin yhteentoimivuus eurooppalaisten dataympäristöjen kanssa, jota työtä tehdään mm. European Health Data Spacen (EHDS) puitteissa.

ELIXIR Suomi on tiiviisti mukana mm. seuraavissa kansainvälisissä hankkeissa ja aloitteissa:

Lisäksi ELIXIR Suomi osallistuu suuriin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, kuten Innovative Medicines Initiative (IMI2) BIGPICTURE-projektiin (2021-27), joka rakentaa laajaa digitaalista patologiakuvavarastoa.

Esimerkkejä ELIXIR Suomen rahoittajista, yhteistyökumppaneista  sekä hankkeista: